Poziv na IX Međunarodnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Vas pozivaju na IX Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, koja će se održati od 22.-24.06. 2018. godine u Harkanju (Mađarska).

Za poziv na konferenciju kliknite O V D J E
Za uputstva kliknite O V D J E
Za prijavni obrazac kliknite O V D J E

PONUDA ZA ŠKOLE – K L I K N I T E