Prof. dr. Mirela Duranović učestovala na konferenciji READ2018 na Univerzitetu u Kaiserslauternu

Univerzitet u Kaiserlauternu, Njemačka, organizovao je Internacionalni simpozijum o čitanju i analizi čitanja 04. do 05. oktobra 2018. godine. Prof. dr Mirela Duranović sa Odsjeka za logopediju i audiologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pozvana je kao pozivni predavač da učestvuje na navedenom simpozijumu. Profesorica Mirela Duranović prezentirala je rad pod nazivom „Influence of increased letter spacing and font type on the reading ability of dyslexic children“. Učešće na ovom prestižnom simpozijumu omogućilo je prezentaciju istraživanja kojima se bavi Odsjek za logopediju i audiologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, te je doprinjelo uspostavljanju međunarodne saradnje.