Poziv na IX Međunarodnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Vas pozivaju na IX Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, koja će se održati od 22.-24.06. 2018. godine u Harkanju (Mađarska). Više…

Poziv na predavanje “Svjesnost o ADHD-u”

Udruženje studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (USERF) Univerziteta u Tuzli organizuje predavanje na temu “Svjesnost o ADHD-u”. Predavanje će se održati u petak, 20.oktobra 2017.godine u 17.00 sati u J.U. Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. Predavač je dr.sc.Alma Dizdarević, vanredni Više…