Septembarski ispitni termini za studente I i II ciklusa studija (Akademska 2022/23.)

Ispitni termini za studente I ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E Korigovani ispitni termini za studente I ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E Ispitni termini za studente II ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E

Studenti ERF-a posjetili Slušni centar “Plus”

U OKVIRU laboratorijskih vježbi iz nastavnog predmeta Audiološka protetika i asistivna tehnologija, studenti IV godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjek Logopedija iaudiologija, pod rukovodstvom Sanele Čajlaković Kurtalić, MA, višeg asistenta,  posjetili su Slušni centar “Plus”. Tom prilikom studenti su upoznati sa vrstom individualnih slušnih aparata, određivanjem slušnih aparata na osnovu slušnog polja, kao i preskripcijom, održavanjem i servisiranjem slušnih aparata. Više…

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE/IMATRIKULANTE (OKTOBARSKI ROK AK. 2022/23 GODINE)

Termini ispita PROF.DR.SCI. AMELA IBRAHIMAGIĆ 26.10.2022. KABINET 8,30 SATI PROF.DR.SCI. MILENA NIKOLIĆ 28.10.2022. KABINET 13,00 SATI PROF.DR.SCI. ŠEVALA TULUMOVIĆ 28.10.2022. KABINET 9,00 SATI PROF.DR.SCI. DŽENANA RADŽO ALIBEGOVIĆ 26.10.2022. KABINET 9,30 SATI PROF.DR.SCI. MIRELA DURANOVIĆ 27.10.2022. KABINET 11,00 SATI PROF.DR.SCI. AMELA TESKEREDŽIĆ 24.10.2022. KABINET 13,00 SATI PROF.DR.SCI. LEJLA JUNUZOVIĆ ŽUNIĆ 24.10.2022. KABINET 9,30 SATI PROF.DR.SCI. FARID LJUCA 27.10.2022. Više…