VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

POSTUPAK PRIJAVE TEME ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA I POSTUPAK OCJENE I PRIJAVA TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA      student drugog ciklusa studija u trajanju od jedne godine ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog magistarskog rada nakon odslušanog prvog semestra, a najkasnije do kraja ljetnog semestra akademske godine u kojoj je upisan na drugi ciklus studija. Temu Više…

Uncategorized

Alternativne e-mail adrese nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja

Poštovani studenti, obzirom da u posljednje vrijeme postoje određeni problemi sa mail adresama profesora i saradnika, dostavljamo vam alternativne adrese preko kojih možete ostvariti korespondenciju sa nastavnim osobljem Fakulteta. ERF Tuzla erfakultet@gmail.com Zamir Mrkonjić Dekan zamirmrkonjic@gmail.com Edina Kuduzović Prodekan za nastavu i studentska pitanja edinakuduzovic426@gmail.com Senada Karajbić Pom. gen. sekretara karajbicsenada@gmail.com Husnija Hasanbegović Voditelj doktorskog studija husnija.hasanbegovic@gmail.com Senad Više…

Uncategorized

PROMOTIVNI VIDEO: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Studirajte na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Dobrodošli Buduće studente („brucoše“) srdačno pozivamo da se opredijele za upis na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i na taj način se usmjere za veličanstven i nadasve human poziv. Upisom na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli studenti se opredjeljuju za jedan prepoznatljiv i priznat poziv. Studenti se usmjeravaju da kroz svoje profesionalne aktivnosti pomažu onima kojima je Više…

Uncategorized

XI Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Vas pozivaju na XI Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, koja će se održati 26. – 28. juna 2020. godine, a mjesto održavanja je Sunčev brijeg (Sunny Beach), Bugarska. Za upute autorima kliknuti O V D J E   Više…

Uncategorized

Logopedska aplikacija

  Logopedska aplikacija je kreirana kao jedna od aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta „Assisting Better Communication“ koji finansira Evropska u cilju unapređenje praktičnog rada logopeda. Logopedska aplikacija je online dostupna. Svaki korisnik će imati svoj profil, pri čemu se mora registrovati i dobiti svoje korisničko ime i šifru. Sama aplikacija sadrži dio koji omogućava unos anamnestičkih podataka Više…

Uncategorized

NAJAVA: Promocija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Slavonskom Brodu

Poštovani maturanti, vas da ćemo dana 29. marta 2019. godine (petak) posjetiti Srednju Medicinsku školu, Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića i Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu a sve u cilju profesionalnog informisanja maturanata o upisu na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetUniverziteta u Tuzli. Dođite da se upoznate sa uslovima studiranja i studijskim programima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Uncategorized

Plan realizacije nastave

Poštovani, plan realizacije nastave za nastavničko i saradničko osoblje možete pronaći na sljedećim linkovima: Plan realizacije za nastavnike (K L I K N I)  Plan realizacije za saradnike (K L I K N I)

Uncategorized

Održan sastanak COST BESTPRAC mreže

BESTPRAC (The voice of research administrators: Building a network of administrative excellence) je COST mreža koja okuplja istraživače različitih naučno-istraživačkih organizacija koji na svojim institucijama pružaju podršku u pripremi i/ili provedbi projekata financiranih iz EU izvora. Mreža djeluje od 2014. godine, od kada služi kao platforma za razmjenu iskustava te dijeljenje i razvoj najboljih praksi u pripremi Više…

Uncategorized