Održana radionica “Vozim iako ne hodam”

Realizovana radionica “Vozim iako ne hodam” Katedra za motoričke poremećaje i hronične bolesti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u saradnji sa Savezom udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Unsko-Sanskog kantona dana 07.12.2017. godine u vremenskom periodu od 13.30.- 15.30. na Kampusu Univerziteta Više…