Termini konsultacija

Nastavnik/saradnik Termin Prof.dr. Alma Dizdarević Utorak i srijeda 10,00-12,00 Petak 09,00-10,00 Prof.dr. Medina Vantić-Tanjić Srijeda 13,00-14,00 Ostalim radnim danima 12,00-13,00 Prof.dr. Milena Nikolić Ponedjeljak 11,00-12,00, Utorak 09,00-10,00 Srijeda 12,00-13,00, Četvrtak 13,00-14,00 Petak 11,00-12,00 Doc.dr. Amila Mujezinović Svaki radni dan 10,00-11,00 Prof.dr. Edina Šarić Svaki radni dan 13,00-15,00 Prof.dr. Vesna Bratovčić Četvrtak 14,00-15,00 (Rektorat) Petak od 9,00-13,00 (ERF) Više…

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA (POSTUPAK PRIJAVE I OCJENE TEME ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA )

POSTUPAK PRIJAVE TEME ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA I POSTUPAK OCJENE I PRIJAVA TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA      student drugog ciklusa studija u trajanju od jedne godine ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog magistarskog rada nakon odslušanog prvog semestra, a najkasnije do kraja ljetnog semestra akademske godine u kojoj je upisan na drugi ciklus studija. Temu Više…

Alternativne e-mail adrese nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja

Poštovani studenti, obzirom da u posljednje vrijeme postoje određeni problemi sa mail adresama profesora i saradnika, dostavljamo vam alternativne adrese preko kojih možete ostvariti korespondenciju sa nastavnim osobljem Fakulteta. ERF Tuzla erfakultet@gmail.com Zamir Mrkonjić Dekan zamirmrkonjic@gmail.com Edina Kuduzović Prodekan za nastavu i studentska pitanja edinakuduzovic426@gmail.com Senada Karajbić Pom. gen. sekretara karajbicsenada@gmail.com Husnija Hasanbegović Voditelj doktorskog studija husnija.hasanbegovic@gmail.com Senad Više…

PROMOTIVNI VIDEO: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet


Deprecated: class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/erf/public_html/web/wp-includes/functions.php on line 5516

Studirajte na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Dobrodošli Buduće studente („brucoše“) srdačno pozivamo da se opredijele za upis na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i na taj način se usmjere za veličanstven i nadasve human poziv. Upisom na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli studenti se opredjeljuju za jedan prepoznatljiv i priznat poziv. Studenti se usmjeravaju da kroz svoje profesionalne aktivnosti pomažu onima kojima je Više…

XI Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Vas pozivaju na XI Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, koja će se održati 26. – 28. juna 2020. godine, a mjesto održavanja je Sunčev brijeg (Sunny Beach), Bugarska. Za upute autorima kliknuti O V D J E   Više…

Logopedska aplikacija

  Logopedska aplikacija je kreirana kao jedna od aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta „Assisting Better Communication“ koji finansira Evropska u cilju unapređenje praktičnog rada logopeda. Logopedska aplikacija je online dostupna. Svaki korisnik će imati svoj profil, pri čemu se mora registrovati i dobiti svoje korisničko ime i šifru. Sama aplikacija sadrži dio koji omogućava unos anamnestičkih podataka Više…

NAJAVA: Promocija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Slavonskom Brodu

Poštovani maturanti, vas da ćemo dana 29. marta 2019. godine (petak) posjetiti Srednju Medicinsku školu, Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića i Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu a sve u cilju profesionalnog informisanja maturanata o upisu na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetUniverziteta u Tuzli. Dođite da se upoznate sa uslovima studiranja i studijskim programima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.