Poziv na IX Međunarodnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Vas pozivaju na IX Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, koja će se održati od 22.-24.06. 2018. godine u Harkanju (Mađarska). Više…

Održana radionica “Vozim iako ne hodam”

Realizovana radionica “Vozim iako ne hodam” Katedra za motoričke poremećaje i hronične bolesti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u saradnji sa Savezom udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Unsko-Sanskog kantona dana 07.12.2017. godine u vremenskom periodu od 13.30.- 15.30. na Kampusu Univerziteta Više…