Uspostavljena saradnja sa kolegama iz Heidenheima (Die Duale Hochschule Baden-Württemberg – DHBW)

Dana, 06.03.2023. godine profesori sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof.dr.Vesna Bratovčić, prof.dr.Amela Ibrahimagić i prof.dr.Senad Mehmedinović uspostavili su saradnju i ugostili prof.dr. rer. nat. Sujata Huestegge sa studentima koji dolaze sa  državnog dualnog fakulteta Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim. Cilj posjete i saradnje je razmjena znanja i iskustva između dvije zemlje, a koja se ogleda prije svega u obrazovanju kadra iz Više…

Obavještenje za studente koji slušaju nastavu kod prof.dr.Vesne Bratovčić

Predavanje iz predmeta “Psihomotorni razvoj i rana rehabilitacija” neće biti održano u četvrtak 02.03.2023. godine u terminu od 8.15-10.30. Nadoknada predavanja biti će održana u subotu 11.03. u terminu od 9.00-11.30 u Sali za sjednice ERF. Predavanje iz predmeta “Metode u edukaciji i rehabilitaciji djece sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima” neće biti održano u petak 03.03.2023. Više…