Sporazum o saradnji između Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet već dugi niz godina sarađuje sa JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Tuzla koji je naučno-nastavna baza za studente našeg fakulteta. Tim povodom u JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ održan je sastanak sa predstavnicima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Sastanku su prisustvovali Amir Muharemović, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja, MA Mirela Memić, stručni Više…

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE/IMATRIKULANTE (OKTOBARSKI ROK AK. 2021/22 GODINE)

NASTAVNIK DATUM ISPITA MJESTO VRIJEME PROF.DR.SCI. MIRELA DURANOVIĆ 28.10.2021. KABINET 11,00 SATI PROF.DR.SCI. EDINA ŠARIĆ 27.10.2021. KABINET 12,00 SATI PROF.DR.SCI. FARID LJUCA 27.10.2021. MED.FAK. 9,00 SATI Napomena: studenti su u obavezi prijaviti se predmetnom nastavniku na e-mail. Za predmet Fiziologija sa funnkcionalnom anatomijom prijaviti se prodekanici na e-mail.

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija, generacije upisane od akademske 2011/12. godine zaključno sa akademskom 2015/16. godinom da im prestaje status studenta krajem akademske 2020/21. godine.  Zahtjev za nastavak studija mogu podnijeti do početka akademske 2021/22. godine, odnosno do 22.10.2021. godine. Odluku o visini dodatne participacije će donijeti Upravni odbor Univerziteta, uz prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona. Više…

Potpisan memorandum o saradnji u cilju rješavanja problema maloljetničke delinkvencije

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, 05.10.2021. potpisan je Memorandum o saradnji na projektu „Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva” sa predstavnicima Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, JZU Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, Udruženja građana ”VIVE ŽENE” Tuzla i JU Centar za socijalni rad Lukavac. Ispred Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Više…