Obavještenje za apsolvente/imatrikulante (Majski rok akademske 2023/24. godine

PROF.DR.SCI. AMELA IBRAHIMAGIĆ 29.05.2024. Kabinet nastavnika 8,15 sati PROF.DR.SCI. MILENA NIKOLIĆ 24.05.2024. Kabinet nastavnika- Zavod 11,00 sati PROF.DR.SCI. ŠEVALA TULUMOVIĆ 23.05.2024. Kabinet nastavnika 10,00 sati PROF.DR.SCI. DŽENANA RADŽO ALIBEGOVIĆ 21.05.2024. Kabinet nastavnika 11,30 sati PROF.DR.SCI. MIRELA DURANOVIĆ 22.05.2024. Kabinet nastavnika 10,00 sati PROF.DR.SCI. AMELA TESKEREDŽIĆ 21.05.2024. Kabinet nastavnika 9,00 sati PROF.DR.SCI. LEJLA JUNUZOVIĆ ŽUNIĆ 28.05.2024. Kabinet nastavnika Više…

Termini konsultacija

Nastavnik/saradnik Termin Prof.dr. Alma Dizdarević Utorak i srijeda 10,00-12,00 Petak 09,00-10,00 Prof.dr. Medina Vantić-Tanjić Srijeda 13,00-14,00 Ostalim radnim danima 12,00-13,00 Prof.dr. Milena Nikolić Ponedjeljak 11,00-12,00, Utorak 09,00-10,00 Srijeda 12,00-13,00, Četvrtak 13,00-14,00 Petak 11,00-12,00 Doc.dr. Amila Mujezinović Svaki radni dan 10,00-11,00 Prof.dr. Edina Šarić Svaki radni dan 13,00-15,00 Prof.dr. Vesna Bratovčić Četvrtak 14,00-15,00 (Rektorat) Petak od 9,00-13,00 (ERF) Više…

Održana šetnja za djecu i osobe s invaliditetom “zaJEDNO 2024.”

Mreža udruženja “MOJE PRAVO” organizirala je danas šetnjiu “zaJEDNO 2024.” u Tuzli. Šetnja je imala za ciljpodršku djeci i osobama sa invaliditetom i obilježili Svjetski dan svjesnosti o autizmu 02. april. Ovaj dan predstavlja priliku da se podigne svijest o potrebnoj podršci djeci i osobama sa invaliditetom i da zajedno radimo na stvaranju društva koje je osjetljivo, Više…

Poziv na Okrugli sto

Okrugli sto na temu „Od rane intervencije do obrazovne i socijalne inkluzije“ održat će se 01.04.2024 godine od 10.00-12.00 sati na Univerzitetu u Tuzli, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Amfiteatar). Okrugli sto je prilika da se o položaju i problemima populacije osoba sa poteškoćama u razvoju otvoreno i konstruktivno raspravlja. Cilj okruglog stola je stvaranje mogučnosti Više…

Obilježen 21.mart Svjetski dan osoba sa Down sindromom

Povodom 21.marta Svjetskog dana osoba sa Down sindromom studenti treće godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta studijskog programa “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Lana Stanić i Amer Kalabić svoja znanja i vještine aktivno su primjenili u lokalnoj zajednici. Oni su kreirali bojanku “DOWN” sa autorskim crtežima i pričom o djeci sa Down sindromom. Povodom 21. marta, Svjetskog dana osoba sa Down Više…

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE/IMATRIKULANTE (MARTOVSKI ROK AK. 2023/24 GODINE)

NASTAVNIK DATUM ISPITA MJESTO VRIJEME PROF.DR.SCI. AMELA IBRAHIMAGIĆ 27.03.2024. Kabinet nastavnika 08,15 sati PROF.DR.SCI. MILENA NIKOLIĆ 29.03.2024. Kabinet nastavnika, JU Zavod 12,00 sati PROF.DR.SCI. ŠEVALA TULUMOVIĆ 28.03.2024. Kabinet nastavnika 10,00 sati PROF.DR.SCI. DŽENANA RADŽO ALIBEGOVIĆ 21.03.2024. Kabinet nastavnika 11,00 sati PROF.DR.SCI. MIRELA DURANOVIĆ 21.03.2024. Kabinet nastavnika 11,00 sati PROF.DR.SCI. AMELA TESKEREDŽIĆ 26.03.2024. Kabinet nastavnika 10,00 sati PROF.DR.SCI. Više…