ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, donesena 01.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLI SENAT Broj:03-1700-1-1/21 Tuzia, 01.04.2021. godine Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („S1užbene novine Tuzlanskog kantona” broj: 9/20), člana 52, stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Više…

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

POSTUPAK PRIJAVE TEME ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA I POSTUPAK OCJENE I PRIJAVA TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA      student drugog ciklusa studija u trajanju od jedne godine ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog magistarskog rada nakon odslušanog prvog semestra, a najkasnije do kraja ljetnog semestra akademske godine u kojoj je upisan na drugi ciklus studija. Temu Više…

Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante (Mart, 2020/21)

Ispitni termini za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (koji su u statusu apsolvenata i imatrikulanata) za mart mjesec akademske 2020/21. godine održat će se prema sljedećem rasporedu:  PROF.DR.SCI. ALMA HUREMOVIĆ 24.03.2021. 9,00 DEKANAT PROF.DR.SCI. AMELA IBRAHIMAGIĆ 31.03.2021. 11,00 DEKANAT PROF.DR.SCI. MEDINA VANTIĆ-TANJIĆ 23.03.2021. 11,30 DEKANAT PROF.DR.SCI. MILENA NIKOLIĆ 22.03.2021. 10,00 SOŠ PROF.DR.SCI. AMELA TESKEREDŽIĆ 23.03.2021. 12,00 Više…

Poziv na Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Drage kolegice i kolege, s veseljem vas obavještavamo kako će se od 23.-25. travnja 2021. g. održati online 4. Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – ERFUSS ’21. ERFUSS ’21 predstavlja želju studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ujedinjenjem komplementarnih struka s ciljem poticanja timskog rada i multidisciplinarnosti, što je sadržano i u samom imenu kongresa koje predstavlja kraticu za: Više…