Treći upisni rok

Na osnovu Odluke Senata broj:03-5796-2/17 od 15.09.2017.godine, Univerzitet u Tuzli O B J A V LJ U J E treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18.godini OBJAVA – TREĆI UPISNI ROK