Prof.dr.Nermina Hadžigrahić izabrana za Rektoricu Univerziteta u Tuzli

Senat Univerziteta u Tuzli, na danas održanoj sjednici, izvršio je izbor za Rektora. Na konkurs za izbor Rektora Univerziteta u Tuzli bila su prijavljena tri kandidata: dr.sc. Šefik Hasukić, redovni profesor Medicinskog fakulteta, dr.sc. Suad Halilčević, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike i dr.sc. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor Medicinskog fakulteta.

U prvom krugu glasanja za Rektoricu Univerziteta u Tuzli izabrana je dr.sc. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor Medicinskog fakulteta.

U narednom periodu Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, će dati prethodnu saglasnost na izbor Rektora, nakon čega će Senat, na sjednici zakazanoj za 15.09.2017.godine, imenovati Rektora Univerziteta u Tuzli.