Studijska posjeta

Studenti III i IV godine, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, odsjeka za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u pratnji asistentice Hurme Begić Jahić, 30.10.2018 godine posjetili su Privredno društvo za zapošljavanje lica sa invaliditetom – d.o.o Naš pogled, Živinice, u sklopu studijskih programa „Praktikum iz profesionalne rehabilitacije osoba oštećena vida“ i „Nove tehnologije u rehabilitaciji osoba oštećena vida.“
Privredno društvo za zapošljavanje lica sa invaliditetom – Naš pogled d.o.o, Živinice je osnovano 2012. godine, s ciljem da razvija programe i provodi djelatnosti u okviru kojih zapošljava lica sa invaliditetom. Broj trenutno zaposlenih radnika je 22 od čega je 16 osoba sa različitim vrstama invaliditeta, s tim da najveći procenat čine osobe oštećena vida.
Naš pogled d.o.o bavi se pružanjem fizioterapeutskih usluga (svih vrsta masaža, saune, solarija i fitness centra), kao i distribucijom kafe i šećer kocke „Bosanski merak“.