ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, donesena 01.04.2021. god.

UNIVERZITET U TUZLI SENAT Broj:03-1700-1-1/21 Tuzia, 01.04.2021. godine Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („S1užbene novine Tuzlanskog kantona” broj: 9/20), člana 52, stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Više…

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

POSTUPAK PRIJAVE TEME ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA I POSTUPAK OCJENE I PRIJAVA TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA      student drugog ciklusa studija u trajanju od jedne godine ima pravo na odobrenje teme za izradu završnog magistarskog rada nakon odslušanog prvog semestra, a najkasnije do kraja ljetnog semestra akademske godine u kojoj je upisan na drugi ciklus studija. Temu Više…

Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante (Mart, 2020/21)

Ispitni termini za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (koji su u statusu apsolvenata i imatrikulanata) za mart mjesec akademske 2020/21. godine održat će se prema sljedećem rasporedu:  PROF.DR.SCI. ALMA HUREMOVIĆ 24.03.2021. 9,00 DEKANAT PROF.DR.SCI. AMELA IBRAHIMAGIĆ 31.03.2021. 11,00 DEKANAT PROF.DR.SCI. MEDINA VANTIĆ-TANJIĆ 23.03.2021. 11,30 DEKANAT PROF.DR.SCI. MILENA NIKOLIĆ 22.03.2021. 10,00 SOŠ PROF.DR.SCI. AMELA TESKEREDŽIĆ 23.03.2021. 12,00 Više…

Poziv na Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Drage kolegice i kolege, s veseljem vas obavještavamo kako će se od 23.-25. travnja 2021. g. održati online 4. Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – ERFUSS ’21. ERFUSS ’21 predstavlja želju studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za ujedinjenjem komplementarnih struka s ciljem poticanja timskog rada i multidisciplinarnosti, što je sadržano i u samom imenu kongresa koje predstavlja kraticu za: Više…

Izašla dva broja časopisa “Research in Education and Rehabilitation”

Poštovani profesori, saradnici, studenti, kolege, obavještavamo vas da su izašla dva broja časopisa “Research in Education and Rehabilitation” za 2020. godinu.   Zahvaljujemo se svima na saradnji i pozivamo vas da svoj naučno-istraživački rad prezentirate i publikujete  u časopisu “Research in Education and Rehabilitation”. Radovi koji su do sada objavljeni možete pronaći na sljedećem L I N K U