OBAVJEŠTENJE: Zaključci Senata Univerziteta u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI                                                           SENAT     Broj: 03-1640-1-1/20 Tuzla, 13.03.2020. godine                      Na osnovu člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, na  Preporuku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, te na Prijedlog Kolegija Rektora u proširenom sazivu od 12.03.2020. Više…