Zaposlenici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta sudjelovali na Internacionalnom kongresu o demenciji

Zaposlenici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanredni profesor, dr.sc. Vesna Bratovčić, vanredni profesor, dr.sc. Edina Šarić, vanredni profesor, dr.sc. Senad Mehmedinović, docent i mr. Silva Banović, viši asistent su aktivno sudjelovali na četverodnevnom Internacionalnom kongresu o demenciji Više…

Studijska posjeta

Studenti III i IV godine, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, odsjeka za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u pratnji asistentice Hurme Begić Jahić, 30.10.2018 godine posjetili su Privredno društvo za zapošljavanje lica sa invaliditetom – d.o.o Naš pogled, Živinice, u sklopu studijskih programa „Praktikum Više…