Posjeta Selu mira Turija Lukavac

U Selu mira Turija Lukavac (Izvorni naziv Kinderzukunft Rudolf-Walther-Stiftung) je 24.09.2019. godine održan sastanak predstavnika Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa direktorom Ustanove, gosp. Osmanom Pozderovićem i saradnikom gosp. Osmanom Šestanom. Delegaciju Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta su činili: dr.sci. Više…