Treća međunarodna konferencija ”Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”

U organizaciji Udruženja defektologa, edukatora – rehabilitatora ”STOL” u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu održana je treća međunarodna konferencija ”Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” u Sarajevu, 18.9-20.9.2020.godine; Hotel Hills, uz strogo poštivanje epidemioloških mjera zbog stanja izazvanog Više…