Novi julski termini (I godina studija)

Ispitni termini:

  • Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju I –> 03.07.2017. u 11:00 h u Sali za sjednice (ERF)
  • Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju II –> 04.07.2017. u 10:00 h, Kampus (A2)
  • Razvoj humane komunikacije –> 05.07.2017. u 10:00 h,  kabinet nastavnika
  • Inkluzivna praksa –> 05.07.2017. u 13:30 h u sali 207
  • Osnove humane genetike –> 07.07.2017. u 09:00 h, Kampus (A3)
  • Uvod u logopediju –> 10.07.2017. u 11:00 h, kabinet nastavnik
  • Sociopedagoške osnove poremećaja u ponašanju –> 13.07.2017. u 11:00 h,  Kampus (A1)
  • Konfliktologija i vršnjačka medijacija –> 14.07.2017. u 09:00 h, kabinetu nastavnika

Ispit iz predmeta Pedagogija

U subotu 08. jula 2017. godine u 09:30 h ispit iz predmeta Pedagogije održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Tuzli. Mole se studenti da na glavnom ulazu FF u predviđeno vrijeme početka ispita sačekaju profesoricu koja će ih odvesti u prostoriju predviđenu za održavanje ispita.