Poziv na Javnu debatu

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nedozvoljenog korištenja opojnih sredstava, Asocijacija Margina će u partnerstvu sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, Odjek za poremećaje u ponašanju, a u sklopu kampanje „Support. Don’t Punish“, organizovati javnu debatu na temu “Jačanja institucionalne saradnje na svim nivoima vlasti, te vladinog i nevladinog sektora, u oblasti suzbijanja zloupotrebe droga i prevencije ovisnosti”.

Debata će se održati u petak, 30.06.2017.godine,  u prostoru Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta

Univerzitetska br.1 Tuzla , sa početkom u 12 časova.