Univerzitet u Tuzli promovirao 26 doktora nauka

Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka, 29. juna 2017. godine, Univerzitet u Tuzli promovirao je 26 doktoranata koji su odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli.Svečanu ceremoniju promocije doktora nauka otvorila je rektorica Univerziteta u Tuzli, prof. dr.sc. Zumreta Kušljugić, govoreći o značaju obilježavanja jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju, kao i značaju ovakvih promocija za Univerzitet u Tuzli.

“Na današnjoj svečanoj akademiji Univerzitet u Tuzli promovirao je 26 doktoranata, odnosno doktora nauka koji su doktorirali na III. ciklusu u posljednjih šest mjeseci. Univerzitet je danas jako ponosan jer ponovo stvara jedan sopstveni kadar. Iza ovoga je jedan mukotrpan i opsežan rad koji je uključivao i međunarodnu saradnju i sve potencijale Univerziteta, kako bi mogli proizvoditi dobre i kvalitetne kadrove koji će poslužiti ovoj akademskoj zajednici i svakako privredi i društvu u cjelini“, kazala je Rektorica Kušljugić.

Na početku svečanosti prisutni su mogli uživati u umijeću i virtuoznosti učenika Srednje muzičke škole Tuzla Ivan Praljak koji je izveo kompoziciju „Venecuelanski valcer“ autora Antonia Laura.

Ove godine sa Edukacijsko-.rehabilitacijskog fakulteta u čast doktora nauka promoviran je dr.sc. Muljaim Kačka.

Slike