Biblioteka

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elektronska baza podataka koja obuhvata preko 8.000.000 u punom tekstu iz skoro svih naučnih oblasti – period 1997 – 2007. Sadrži oko 3000 časopisa od kojih su preko 2000 peer-reviewed časopisi. Na stranici je dostupan veliki broj kompletnih radova iz područja edukacije i rehabilitacije. Kompletni radovi su na meniju Open access articles.

C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library)
http://www.ceeol.com/

C.E.E.O.L. je online arhiva koji omogućava pristup za 1.146 tekstova u full formatu koji su objavljeni u časopisima za područje humanističkih i društvenih nauka i re-digitalizirane dokumente koji se odnose na srednju, istočnu i jugoistočnu Europu. U ovoj arhivi pronaći ćete mnogo članaka čiji su autori iz Bosne i Hercegovine.

COBISS BH
http://www.cobiss.ba

Bibliotečko-informacioni sistem ustanovljen 1987. godine kao sistem uzajamne katalogizacije i dijeljenja resursa među bibliotekama u sistemu naučnih i tehnoloških informacija. 2004. godine je osnovan ViBBiH centar (Virtuelna biblioteka BiH) u kojem učestvuje preko 40 biblioteka sa prostora Bosne i Hercegovine. Upute za pretraživanje COBIS-a.

DOAJ
https://doaj.org/

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

HRČAK
http://hrcak.srce.hr/

HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi i naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

Google Scholar
https://scholar.google.com/

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

OpenDOAR
http://www.opendoar.org/

OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih i stručnih radova.

Human Research in Rehabilitation
https://human.ba/

Časopis za interdisciplinarne studije u kome su dostupni kompletni radovi, te je znatan broj radova iz područja edukacije i rehabilitacije.

http://eteze.untz.ba/