Nastavno osoblje

Naši profesori i saradnici

redovni profesor

Husnija Hasanbegović

redovna profesorica

Mirela Duranović

redovna profesorica

Medina Vantić-Tanjić

redovni profesor

Ranko Kovačević

redovna profesorica

Amela Ibrahimagić

redovna PROFESORICA

Ševala Tulumović

redovna PROFESORICA

Lejla Junuzović-Žunić

REDovni PROFEsor

Zamir Mrkonjić

redovna PROFESORICA

Amela Teskeredžić

redovna PROFESORICA

Edina
Šarić

        BIOGRAFIJA

VANREDNA PROFESORICA

Vesna Bratovčić

redovna PROFESORICA

Alma Dizdarević

vaNredna PROFESORICA

Milena
Nikolić

vanredna profesorica

Edina Kuduzović

vanredna profesorica

Dženana Radžo Alibegović

vanredna profesorica

Leila
Begić

VANREDNA PROFESORICA

Alma Huremović

VANREDNA PROFESORICA

Meliha
Bijedić

vannredni profesor

Edin
Muftić

vanredna profesorica

Lejla Kuralić-Čišić

vanredni profesor

Senad Mehmedinović

vanredna profesorica

Admira
Beha

VIŠA ASISTENTICA

Amila Mujezinović

VIŠA ASISTENTICA

Silva
Banović

VIŠA ASISTENTICA

Hurma
Begić

laborantica

Branka
Babić

BIOGRAFIJA

docentica

Adela
Čokić