Nastavne baze

Univerzitetsko klinički centar Tuzla

Klinika za psihijatriju, Kabinet za ortoptiku i pleoptiku, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ORL Klinika

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr.Mustafa Šehović“, Tuzla

Centar za rani rast i razvoj, Poliklinika za patologiju sluha, glasa i govora, Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Odjeljenje za očne bolesti

Osnovne škole: Mejdan,  Pazar, Centar, Solina, Bukinje, Novi Grad

Srednje škole: Mašinska škola, Katolički školski centar “Sv,Franjo”

Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

MUP TK-a

Odgojni centar TK-a

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla

JU „Naše dijete“, Tuzla

Dom penzionera Tuzla

Institut za medicinsko vještačenje, Tuzla

Centar za mentalno zdravlje Brčko

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“

Međunarodni forum solidarnosti “EMAUS”,

Udruženje građana oštećenog vida, Tuzla

Dnevni centar “Centar za samozastupanje odraslih osoba sa mentalnom retardacijom”

Udruženje građana “Korak po korak”, Tuzla

Preduzeće za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom d.o.o. “Lotosice”, Tuzla

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju “SOCI”, Tuzla

Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, Tuzla

Udruženje građana “Majke hendikepirane djece”, Tuzla