E-knjige

  1. Duranović, M., Jovanović-Simić, N., Begić, L., Mrkonjić, Z., Rahmanović, D. (2019). Jezik i jezički poremećaji. Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Medicinski fakultet Foča.

  2. Duranović, M., Begić, L., Jovanović-Simić, N., Rahmanović, D. (2018). Komunikacija i mucanje.  Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Medicinski fakultet Foča.

  3. Begić, L., Duranović, M., Jovanović-Simić, D. (2018). Osnove disfagija.  Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Medicinski fakultet Foča.

  4. Jovanović-Simić, D., Duranović, M., Babac, S. (2018). Sluh. Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Medicinski fakultet Foča.

  5. Jovanović-Simić, D., Duranović, M., Petrović-Lazić, M. (2018). Govor i glas. Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Medicinski fakultet Foča.