Kontakt

Univerzitet u Tuzli
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Univerzitetska 1, 75000, Tuzla
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 35 320 666
faks: +387 35 320 660
e-mail: erf@untz.ba

Dekan

prof.dr sc. Zamir Mrkonjić
tel.: +387 35 320 666
faks: +387 35 320 660
e-mail: zamir.mrkonjic@untz.ba

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

doc.dr sc. Edina Kuduzović
tel.: +387 35 320 667
e-mail: edina.kuduzovic@untz.ba

Prodekan za naučno-istraživački rad

doc.dr sc. Meliha Bijedić
tel.: +387 35 320 678
e-mail: meliha.bijedic@untz.ba

Voditelj studijskog odsjeka Logopedija i audiologija

prof.dr sc. Lejla Junuzović-Žunić
tel.:+387 35 320 664
e-mail: j.lejla@gmail.com

Voditelj studijskog odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija

prof.dr sc. Vesna Bratovčić
tel.:+387 35 281 553
e-mail: vesna.bratovcic@untz.ba

Voditelj studijskog odsjeka Poremećaji u ponašanju

doc.dr sc. Meliha Bijedić
tel.:+387 35 320 678
e-mail: meliha.bijedic@untz.ba

Studentska služba

Izen Hajdarević, viši referent
tel.:+387 35 320 677
e-mail: izen.hajdarevic@untz.ba
Sumka Beganović, referent
tel.:+387 35 320 679
e-mail: sumka.beganovic@untz.ba

Ostale kontakt informacije