Journal

Zadovoljstvo nam je predstaviti novo izdanje časopisa Defektologija sa izmjenjenim nazivom – Istraživanja u edukaciji i rehabilitaciji (Research in Education and Rehabilitation). Razvoj defektološke nauke, teorije i prakse, ali suštinska promjena društvenog viđenja invalidnosti, rezultirali su, pored ostalog, izmjenom naziva defektologija u naziv edukacijsko-rehabilitacijska znanost. Samim tim, javila se potreba da se časopis Defektologija, koji je u kontinuitetu izlazio pune 23 godine, terminološki uskladi sa nazivom znanosti čije teorijske i praktične rezultate istražuje, prikazuje i unapređuje. Nadamo se da ćete u časopisu naći korisne i interesantne teme iz područja edukacijsko rehabilitacijske znanosti, ali i iz srodnih disciplina, a naša misija je da stvorimo prostor za dinamičan i progresivan istraživački dijalog. Prva dva broja časopisa Istraživanja u edukaciji i rehabilitaciji sadrže radove koji su prezentirani na I Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Održivi servisi podrške – perspektive i izazovi“ SUSTAIN 2018, koju je organizovao Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju “Soci” Tuzla u saradnji sa Ludwig-Maximilians-Universität München (Njemačka), Univerzitetsko-kliničkim centrom Tuzla, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Svjetskim univerzitetskim servisom Bosne i Hercegovine od 26.-28.9.2018 godine u Tuzli, BiH. Zahvaljujemo se svima koji su nas pratili u dosadašnjem znanstvenom putovanju, ali i svima onima koji će nam se pridružiti u budućnosti.

Uputstva za autore se mogu pronaći na sljedećem L I N K U