Konsultacije kod prof.dr.Milene Nikolić

UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Dr.sc. Milena Nikolić, van.prof.
Tuzla, 12.02.2020. godine

PREDMET: Konsultacije za zimski semestar akademske 2019/20 godine

Konsultacije u kabinetu nastavnika održavat će se u sljedećim terminima:

Utorak 11,00-13,00
Srijeda 10,00-12,00
Petak 12,00-14,00

Za dodatne konsultacije javiti se na mail nmilena78@gmal.com.

Nastavnik
Dr.sc. Milena Nikolić, van.prof.