Obavještenje za studente koji slušaju nastavu kod prof.dr.Vesne Bratovčić

Predavanje iz predmeta “Psihomotorni razvoj i rana rehabilitacija” neće biti održano u četvrtak

02.03.2023. godine u terminu od 8.15-10.30.

Nadoknada predavanja biti će održana u subotu 11.03. u terminu od 9.00-11.30 u Sali za sjednice

ERF.

Predavanje iz predmeta “Metode u edukaciji i rehabilitaciji djece sa motoričkim poremećajima i

hroničnim bolestima” neće biti održano u petak 03.03.2023. godine u terminu od 10.30-12.00.

Nadoknada predavanja biti će održana u subotu 11.03. u terminu od 11.30-13.00 u Sali za sjednice

ERF.