Zainteresovanost maturanata za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

promocija edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Dani za maturante

Studenti i profesori Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli bili su na raspolaganju maturantima nekoliko srednjih stručnih škola, na manifestaciji Dani otvorenih vrata koju su priredili u svrhu njihove profesionalne orjentacije. dani otvorenih vrata ERF-a su bili u prostorijama Fakulteta u zgradi Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetanjama psihičkom i tjelesnom razvoju, na Ircu u Tuzli.