Ispit iz Metodologije NIRa sa statistikom

Obavještavaju se studenti II ciklus studija koji imaju status apsolventa i imatrikulanta da će se ispit iz Metodologije naučnog istraživanja sa statistikom održati 21.06.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14h (Kabinet nastavnika). Također, obavještavaju se studenti da ubuduće pristupne radove ne šalju asistentici, već da u printanoj formi donesu na ispit.