Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante (mart)

➡️PROF.DR.SCI. AMELA IBRAHIMAGIĆ 29.03.2023. KABINET 13,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. MILENA NIKOLIĆ 29.03.2023. KABINET 11,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. ŠEVALA TULUMOVIĆ 23.03.2023. KABINET 10,45 SATI
➡️PROF.DR.SCI. DŽENANA RADŽO ALIBEGOVIĆ 22.03.2023. KABINET 9,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. MIRELA DURANOVIĆ 29.03.2023. KABINET 11,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. AMELA TESKEREDŽIĆ 20.03.2023. KABINET 13,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. LEJLA JUNUZOVIĆ ŽUNIĆ 23.03.2023. KABINET 10,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. FARID LJUCA 30.03.2023. MED.FAK. 8,30 SATI
➡️PROF.DR.SCI. LEILA BEGIĆ 22.03.2023. KABINET 9,30 SATI
➡️PROF.DR.SCI. EDINA ŠARIĆ 29.03.2023. KABINET 13,30 SATI
➡️PROF.DR.SCI. VESNA BRATOVČIĆ 31.03.2023. KABINET 13,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. HUSNIJA HASANBEGOVIĆ 22.03.2023. KABINET 13,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. ALMA HUREMOVIĆ 20.03.2023. KABINET 13,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. MEDINA VANTIĆ-TANJIĆ 22.03.2023. KABINET 10,00 SATI
➡️DOC.DR.SCI. ADMIRA BEHA 27.03.2023. KABINET 10,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. DŽEVDET SMAJLOVIĆ 28.03.2023. KLINIKA 14,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. SENAD MEMEDINOVIĆ 22.03.2023. KABINET 12,00 SATI
➡️DOC.DR.SCI. ADELA ČOKIĆ 27.03.2023. KABINET 13,00 SATI
➡️PROF.DR.SCI. RANKO KOVAČEVIĆ 29.03.2023. KABINET 9,00 SATI


Napomena: studenti su u obavezi prijaviti se predmetnom nastavniku na e-mail.