K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 14.06.2019. god.

Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI.

U nastavku možete pronaći potrebne informacije o konkursima na sljedećim linkovima:

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2018-19/Konkurs_za_upis_u_ak_2019-I-CIKLUS_2019-20_14_06_2019.pdf

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2018-19/Konkurs_za_upis_u_ak_2019-II-CIKLUS_2019-20_14_06_2019.pdf

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2018-19/Konkurs_za_upis_u_ak_2019-III-CIKLUS_2019_20_14_06_2019.pdf

http://www.untz.ba/index.php?page=konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-i-integriranog-prvog-i-drugog-ciklusa-studija-na-drugi-i-treci-ciklus-studija-na-fakulteteak-ademiju-univerziteta-u-tuzli-u-akademskoj-2019-20-godini-14juni2019