OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA (Akademska 2022/23)

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03–4916-1-3-22 od 22.09.2022. godine, objavljuje

Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu “Dnevni Avaz” 20.06.2022. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi:

 

TREĆI UPISNI ROK

Treći upisni rok objavljen je u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 23.09.2022. god.

Leave a Reply