Obavijest studentima II ciklusa studija/ PDS-a

Studentima II ciklusa studija upisanim u akademskoj 2017/2018. godini, a koji ne završe studij, odnosno ne odbrane završni magistarski rad i studenti postdiplomskog sudija po ranijem sistemu studiranja koji ne odbrane magistarski rad do kraja akademske 2022/2023. godine, odnosno do 20.10.2023. godine, prestaje status studenta.

U tom slučaju, studenti koji žele nastaviti studij, mogu podnijeti zahtjev za ponovno sticanje statusa studenta u roku od 8 dana od dana prestanka statusa, a što podrazumijeva i plaćanje participacije za zimski i ljetni semestar akademske 2023/2024. godine u iznosu od 200,00 KM po semestru.

Studenti II ciklusa studija, te studenti upisani po ranijem sistemu studiranja kojima je ranije prestao status i koji su po zahtjevu ponovno stekli status studenta II ciklusa/PDS, a do kraja akademske 2022/2023. godine neće biti u mogućnosti okončati studij, odbraniti magistarski rad dužni su, ukoliko žele, ponovno podnijeti zahtjev i to najkasnije do 30.09.2023. godine.