Septembarski ispitni termini za studente I i II ciklusa studija (Akademska 2022/23.)

Ispitni termini za studente I ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E

Korigovani ispitni termini za studente I ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E

Ispitni termini za studente II ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E