OBAVIJEST ZA PRIJAVU JULSKOG ISPITNOG ROKA AK. 2019/20 GODINE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI U SVIM STATUSIMA (REDOVNI, OBNOVA, PRENOS, APSOLVENTI, IMATRIKULANTI) DA SE PRIJAVLJUJU PREDSTAVNICIMA STUDENATA NA MAIL ADRESE U PERIODU OD 22.06.2020. GODINE ZAKLJUČNO SA 27.06.2020. GODINE.

ZADUŽUJU SE STUDENTI DA BLAGOVREMENO PRIJAVE ISPITE U PROTIVNOM NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISTIM.
SVI STUDENTI SE PRIJAVLJUJU KOD AKTUELNIH PREDSTAVNIKA ZA GODINU STUDIJA SA KOJE POLAŽU ISPITE.
POPIS PREDSTAVNIKA STUDENATA: 

I godina
Laila Sabljaković
lailasabljakovic9@gmail.com

Logopedija i audiologija
II godina LA
Selvedina Dolić
dino.dolic99@gmail.com

III godina LA
Purač Lejla
lejlapurac64@gmail.com

IV godina LA
Armin Đidelija
armindidelija97@gmail.com

Poremećaji u ponašanju

II godina PUP
Samra Imamović
samraaimamovic@gmail.com

III godina PUP
Denija Spremo
denija98@hotmail.com

IV godina PUP
Teodora Đokić
teodoradjokic1998@gmail.com

Specijalna edukacija i rehabilitacija

II godina SER
Ilić Alena
alenailic589@gmail.com

III godina SER
Dilara Muharemović
dilaramuharemovic@gmail.com

IV godina SER
Avdić Benjamin
avdic.benjamin98@gmail.com