OBAVIJEST ZA PRIJAVU POPRAVNOG SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA AK. 2019/20 GODINE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI U SVIM STATUSIMA (REDOVNI, OBNOVA, PRENOS, APSOLVENTI, IMATRIKULANTI) DA SE PRIJAVLJUJU PREDSTAVNICIMA STUDENATA NA MAIL ADRESE U PERIODU OD 12.09.2020. GODINE ZAKLJUČNO SA 17.09.2020. GODINE.
ZADUŽUJU SE STUDENTI DA BLAGOVREMENO PRIJAVE ISPITE U PROTIVNOM NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISTIM. SVI STUDENTI SE PRIJAVLJUJU KOD AKTUELNIH PREDSTAVNIKA ZA GODINU STUDIJA
SA KOJE POLAŽU ISPITE.

POPIS PREDSTAVNIKA STUDENATA:

I godina
Laila Sabljaković
lailasabljakovic9@gmail.com

Logopedija i audiologija
II godina LA
Selvedina Dolić
dino.dolic99@gmail.com

III godina LA
Purač Lejla
lejlapurac64@gmail.com

IV godina LA
Melisa Đogić
djogicmelisa97@gmail.com
Poremećaji u ponašanju

II godina PUP
Samra Imamović
samraaimamovic@gmail.com

III godina PUP
Denija Spremo
denija98@hotmail.com

IV godina PUP
Danijel Vasilj
dvasilj@gmail.com

Specijalna edukacija i rehabilitacija
II godina SER
Ilić Alena
alenailic589@gmail.com

III godina SER
Dilara Muharemović
dilaramuharemovic@gmail.com

IV godina SER
Salkić Asja
asjasalkic@yahoo.com