OBAVIJEST ZA PRIJAVU SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA AK. 2019/20 GODINE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI U SVIM STATUSIMA (REDOVNI, OBNOVA, PRENOS, APSOLVENTI, IMATRIKULANTI) DA SE PRIJAVLJUJU PREDSTAVNICIMA STUDENATA  NA MAIL  ADRESE U PERIODU OD 24.08.2020. GODINE ZAKLJUČNO SA  28.08.2020. GODINE.

ZADUŽUJU SE STUDENTI DA BLAGOVREMENO PRIJAVE ISPITE U PROTIVNOM NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISTIM.

SVI STUDENTI SE PRIJAVLJUJU KOD AKTUELNIH PREDSTAVNIKA ZA GODINU STUDIJA SA KOJE POLAŽU ISPITE.

Ispitni termini za septembarski rok nalaze se O V D  J E

KONTAKTI STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA

I godina

Laila Sabljaković

lailasabljakovic9@gmail.com

Logopedija i audiologija

II godina LA

Selvedina Dolić

dino.dolic99@gmail.com

III godina LA

Purač Lejla

lejlapurac64@gmail.com

IV godina LA

Melisa Đogić

djogicmelisa97@gmail.com

Poremećaji u ponašanju

II godina PUP

Samra Imamović

samraaimamovic@gmail.com

III godina PUP

Denija Spremo

denija98@hotmail.com

IV godina PUP

Teodora Đokić

teodoradjokic1998@gmail.com

Specijalna edukacija i rehabilitacija

II godina SER

Ilić Alena

alenailic589@gmail.com

III godina SER

Dilara Muharemović

dilaramuharemovic@gmail.com

IV godina SER

Salkić Asja

asjasalkic@yahoo.com