OBAVIJEST ZA STUDENTE U STATUSU APSOLVENTA I IMATRIKULANTA (ZA SVA TRI CIKLUSA STUDIJA)

Poštovani studenti,
u skladu sa Odlukom Senata o izmjeni i dopuni Kalendara organizacije i realizacije nastave i
ispita za akademsku 2019/20 godinu od 26.05.2020. godine obavještavamo vas o slijedećem:
 Studenti su dužni prijaviti se za ispit na mail odgovornog nastavnika u periodu od 27.05. do 30.05. 2020.godine.
 Ispiti će se održati prema rasporedu koji će biti oglašen u ponedjeljak 01.06.2020.godine.

Prof.dr.sci. Edina Kuduzović
Prodekan za nastavu i studentska pitanja