Obavještenje za studente II ciklusa studija

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija da se ispit iz predmeta “Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom” pomjera sa 15.07.2021. (četvrtak) na 16.072021. (petak) sa početkom u 15h.