Obavještenje za studente II ciklusa studija akademske 2021/22. godine

Obavještavaju se studenti II ciiklusa studija (akademska 2021/22. godina) da nastava  počinje 25.10.2021. godine. Sve neophodne informacije vezane za II ciklus studija studenti će dobiti od strane voditelja studija doc.dr.sci. Senada Mehmedinović na uvodnom predavanju koje će biti održano 26.10.2021. godine (Utorak) u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta sa početkom u 18.sati.

Mole se studenti da se pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera, te da na predavanju obavezno nose masku.