Obilježen Svjetski dan dijabetesa

Studenti četvrte (IV) godine Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, su u okviru predmeta „Odrasle osobe oštećena vida“ i „Osnove radne terapije“, pod mentorstvom Dr. sci. Dženane Radžo Alibegović, van. prof., Dr.sci. Edine Kuduzović, van. prof. i MA. Hurme Begić Jahić, viši ass., održali radionicu povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa u JU Domu penzionera, Tuzla. 
S obzirom na činjenicu da šećerna bolest dovodi do brojnih komplikacija na očima, te da je dijabetična retinopatija jedna od najčešćih hroničnih komplikacija šećerne bolesti, cilj radionice je bio ukazati na važnost redovne kontrole šećera u krvi, redovne oftalmološke preglede, kao i na pravilnu ishranu.
Svim zainteresovanim korisnicima Doma penzionera održano je predavanje na temu „Uticaj dijabetesa na vid“, te im je izmjeren nivo šećera u krvi i krvni pritisak.
Menadžment i zaposlenici Doma penzionera su pokazali spremnost i otvorenost za saradnju sa našim fakultetom, na čemu im se ovom prilikom i zahvaljujemo.