Održan panel povodom obilježavanja Dana svjesnosti o pristupačnosti

Dana, 16.05.2024. godine u prostorijama Grand Hotel Tuzla u Tuzli, održan je panel od strane Internet društva u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Udruženjem građana oštećenog vida Tuzla, koji je finansiran od strane Fondacije Internet Society.

U okviru panela predstavljeni su rezultati projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” koji je finansirala Fondacija Internet Society.

Tom prilikom, prikazan je zajednički video u kojem deset slijepih osoba iz cijele BiH nakon završene obuke, predstavlja svoje radove koje su sami snimili, obradili i javno objavili (https://youtu.be/J9FQtOI03tE). Njihov doprinos medijskom prostoru i inkluziji je veoma značajan jer su slijepe osobe kroz sam proces kreiranja sadržaja uspjeli savladati prepreke digitalne nepristupačnosti.

Na panelu su učestvovali predstavnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli. Prof. dr. sci. Vesna Bratovčić je predstavila prezentaciju “Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations – HAWKING”, dok je prof. dr. sci. Senad Mehmedinović predstavio prezentaciju “Značaj pristupačnosti u samostalnosti i zapošljavanju osoba sa invaliditetom”.

Prof. dr. sci. Aljo Mujčić sa Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli je dao osvrt na značaj asistivnih tehnologija za samostalan život osoba sa invaliditetom.

Moderator panela je bio prof. Haris Omeragić.

Slika 1. Prof. dr. sci. Vesna Bratovčić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli predstavila je prezentaciju HAWKING.
Slika 1. Prof. dr. sci. Vesna Bratovčić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli predstavila je prezentaciju HAWKING.

 

Slika 2. Prof. dr. sci. Aljo Mujčić sa Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli je govorio o značaju informaciono komunikacionih tehnologija za samostalan život osoba sa invaliditetom.
Slika 2. Prof. dr. sci. Aljo Mujčić sa Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli je govorio o značaju informaciono komunikacionih tehnologija za samostalan život osoba sa invaliditetom.

 

Slika 3. Prof. dr. sci. Senad Mehmedinović sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli predstavio je prezentaciju na temu značaja pristupačnosti.
Slika 3. Prof. dr. sci. Senad Mehmedinović sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli predstavio je prezentaciju na temu značaja pristupačnosti.