Održana završna konferencija u okviru Erasmus + projekta

Završna konferencija u okviru Erasmus+ projekta „Pomaganje boljoj komunikaciji“ (ABC), održana je 03-06. oktobra 2019. godine. Završnu konferenciju je organizovao Ilia Državni Univerzitet iz Gruzije, u saradnji sa Batumi Shota Rustaveli državnim univerzitetom koji je bio domaćin. Završna konferencija sastojala se iz dva dijela. Prvi dio uključivao je međunarodnu diseminacijsku konferenciju otvorenu za javnost u periodu od 03. do 04. oktobra 2019. Prezentirani su rezultati ostvareni u okviru Erasmus+ ABC projekta, te najnovija dostignuća iz područja logopedije i audiologije.

Organizovane su i radionice sa sljedećim temama: Rad sa porodicom; Akustička analiza glasa; Intervencije na području komunikacije kod djece s teškoćama u razvoju; Afazije: značaj uključivanja partnera u proces intervencije; Intervencija na području mucanja kod odraslih; Dječija apraksija govora; Rana intervencija na području slušanja; Supervizija; Rana pismenost i razvojni jezički poremećaji. Drugi dio uključivao je sastanak konzorcijuma na kojem su prezentirani rezultati projekta. Na završnoj konferenciji su učestvovali predstavnici Ilia državnog univerziteta iz Gruzije, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Istočnom Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Gruzijskog instituta javnih poslova, Batumi Shota Rustaveli državnog univerziteta, Gruzijskog Portage Udruženja, Step Forward udruženja iz Gruzije, Haifa Unverziteta, Gordon Akademski Koledža Edukacije i Ono Akademski Koledža iz Izraela. Predstavnici Univerziteta u Tuzli su bili rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, prodekanica za nastavu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof. dr Edina Kuduzović, prof. dr Mirela Duranović, voditeljica projekta i prof. dr Leila Begić, član projekta.