Osnivačka skupština Studentskog vijeća ERF-a

Obavještavamo studente da je 26.01.2022. godine održana Osnivačka skupština Studentskog vijeća Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U okviru dnevnog reda izvršena je verifikacija delegata Skupštine SVERF-a, donesena Odluka o osnivanju SVERF-a, usvojen Statut SVERF-a te su sprovedeni izbori i na iste imenovane su sljedeće studentice:

1. Predsjednik Skupštine SVERF-a (Eldina Garankić)
2. Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika (Samra Jusufović, Dajana Savić, Vanja Kukavica)
3. Sekretar SVERF-a (Dženita Šabanović)
4. Predsjednik SVERF-a (Nura Hamzić)
5. Zamjenik Predsjednika SVERF-a (Laila Sabljaković)
6. Članovi Upravnog odbora SVERF-a (Nura Hamzić, Laila Sabljaković, Lejla Čamdžić, Samra Jusufović, Emina Snaga)
7. Članovi NNV-a Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz reda studenata (Nura Hamzić, Laila Sabljaković, Samra Jusufović, Emina Snaga)
8. Delegati u Skupštinu Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli (Nura Hamzić, Laila Sabljaković, Eldina Garankić, Dajana Savić, Vanja Kukavica)

Rad, sprovedene projekte, aktivnosti i daljnja postignuća SVERF-a možete pratiti na Facebook stranici Vijeća našeg fakulteta (https://www.facebook.com/SVERFTZ).
Kontakt predsjednice i dopredsjednice SVERF-a:
Nura Hamzić, predsjednica (nura.hamzić12@gmail.com)
Laila Sabljaković, dopredsjednica (laila.sabljaković9@gmail.com)