Poziv na obilježavanja Svjetskog dana osoba sa autizmom

Studenti prve godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u sklopu predmeta „Volonterizam“ i u saradnji s Udruženjem za ljudska prava i socijalnu inkluziju „SOCI“ iz Tuzle organizuju aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba s autizmom. Aktivnosti će biti realizovane 02.04.2018. sa početkom u 12:00h na korzu kod kipova Meše Selimovića i Ismeta Mujezinovića.
Brojne su aktivnosti koje studenti realizuju u povodu obilježavanja 2. aprila, a to su između ostalog izložbe radova i dijeljenje balona i mafina. Ovogodišnje obliježavanje 2.aprila od strane Ujedinjenih naroda fokusirat će se na važnost osnaživanja žena i djevojaka sa autizmom, te njihovo uključivanje u politiku i odlučivanje.
Ovogodišnje aktivnosti u povodu 2. aprila su u sklopu obilježavanja 25. godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.