Termini konsultacija

Nastavnik/saradnik Termin Prof.dr. Alma Dizdarević Utorak i srijeda 10,00-12,00 Petak 09,00-10,00 Prof.dr. Medina Vantić-Tanjić Srijeda 13,00-14,00 Ostalim radnim danima 12,00-13,00 Prof.dr. Milena Nikolić Ponedjeljak 11,00-12,00, Utorak 09,00-10,00 Srijeda 12,00-13,00, Četvrtak 13,00-14,00 Petak 11,00-12,00 Doc.dr. Amila Mujezinović Svaki radni dan 10,00-11,00 Prof.dr. Edina Šarić Svaki radni dan 13,00-15,00 Prof.dr. Vesna Bratovčić Četvrtak 14,00-15,00 (Rektorat) Petak od 9,00-13,00 (ERF) Više…

Januarsko-februarski ispitni termini (Akademska 2023/24. godina)

Januarsko-februarski ispitni termini za studente dodiplomskog studija, akademska 2023/24. godinu mogu se pronaći O V D J E Januarsko-februarski ispitni termini za studente II ciklusa studija, akademska 2023/24. godinu mogu se pronaći O V D J E Januarsko-februarski ispitni termini za studente III ciklusa studija, akademska 2023/24. godinu mogu se pronaći O V D J E

Studijska posjeta Zagrebu

U periodu od 14. do 15. decembra, studenti odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija  zajedno sa profesorima imali su priliku boraviti u Zagrebu i svoj zimski semestar obogatiti novim iskustvima i učenjem neposredno sa terena.  Prije svega, posjetio se Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji je imao veoma značajnu ulogu u osnivanju i razvoju našega fakulteta. Osim što Više…

Javni poziv studentima

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uputilo je Poziv za kandidiranje studenata, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u FBiH, čiji je ukupni uspjeh ostvaren do kraja akademske 2022/2023. godine. U skladu s Odlukom o provođenju postupka kandidiranja za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima BiH s prebivalištem na području FBiH koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u FBiH, Više…

Termin održavanja ispita na predmetu “Tretman mucanja i poremećaja sa sličnom simptomatologijom” (II ciklus studija)

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija u statusu imatrikulanata i apsolvenata  da će se ispit iz predmeta “Tretman mucanja i poremećaja sa sličnom simptomatologijom” slušan kod prof.dr.sci.Lejle Junuzović-Žunić na II ciklusu studija održati 16.10.2023. godine u 09:00 h u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta (kabinet broj 3).

Obavijest studentima II ciklusa studija/ PDS-a

Studentima II ciklusa studija upisanim u akademskoj 2017/2018. godini, a koji ne završe studij, odnosno ne odbrane završni magistarski rad i studenti postdiplomskog sudija po ranijem sistemu studiranja koji ne odbrane magistarski rad do kraja akademske 2022/2023. godine, odnosno do 20.10.2023. godine, prestaje status studenta. U tom slučaju, studenti koji žele nastaviti studij, mogu podnijeti zahtjev za Više…

Septembarski ispitni termini za studente I i II ciklusa studija (Akademska 2022/23.)

Ispitni termini za studente I ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E Korigovani ispitni termini za studente I ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E Ispitni termini za studente II ciklusa studija akademske 2022/23. godine mogu se pronaći O V D J E