Poziv na Okrugli sto

Okrugli sto na temu „Od rane intervencije do obrazovne i socijalne inkluzije“ održat će se 01.04.2024 godine od 10.00-12.00 sati na Univerzitetu u Tuzli, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Amfiteatar).

Okrugli sto je prilika da se o položaju i problemima populacije osoba sa poteškoćama u razvoju otvoreno i konstruktivno raspravlja. Cilj okruglog stola je stvaranje mogučnosti intersektorske saradnje radi uvođenja i iskorištavanja postojećih resursa zajednice kako bi se stvorio temelj nediskriminirajućeg položaja osoba sa poteškoćama u razvoju u društvu.