Prikazan dokumentarni film “Igra sjenki”

U punoj kino dvorani Cinestara Tuzla, organizirano je prikazivanje dokumentarnog filma „Igra sjenki“ koji prikazuje živote tinejdžera koji su izbjegli iz svojih zemalja, a koji svakodnevno pokušavaju prijeći europske granice u potrazi za zaštitom i boljim životom. Putuju kroz svijet sjenki minskih polja, medvjeda, brzih rijeka, krijumčara i graničara. ‘Igra’ je njihov gorko ironičan izraz za pokušaj prijelaza granica. Igra sjenki je putovanje kroz mračnu stranu Europe, s tinejdžerima migrantima koji su bili naši vodiči.

Učešće u ovoj aktivnosti uzeli su studenti treće i četvrte godine Odsjeka poremećaji u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli kroz implementaciju dvije od šest preventivnih intervencija, koje obrađuju sa profesoricom Prof.dr. Lejlom Kuralić-Ćišić u okviru obaveznog nastavnog predmeta “Teorije prevencije I” i asistenta na predmetu “Socijalno-pedagoški rad s maloljetnim delinkventima I” Danijela Vasilja. Studenti su kroz javno obraćanje i poruke na majicama poslali jasnu poruku o značaju pravovremenog dijagnostikovanja problema u ponašanju pojedinaca u nevoljii i stanju socijalne potrebe i važnosti blagovremenog odgovora, poštujući načela responsivnosti, etičkog djelovanja i temeljnim kriterijima spoznavanja nevolje, kako za samog pojedinca, tako i za širu zajednicu na koju se problem pojedinaca indirektno odražava.  Studenti treće godine su pripremili i aktivnost kojom su skrenuli pažnju na sve što migranti mogu biti, osim oznake migrant pod nazivom: Migrant sam, ali sam i….Ovom akcijom ukazali su da su migranti ljudi u pokretu, sa svojim životnim pričama i sudbinama,  na teškom putu ka boljoj budućnosti

Projekciju filma organizirao je Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ, Caritas Bosne i Hercegovine i Caritas Švicarske uz podršku IOM misije u BiH, Catholic Relief Services i Shadow Game produkcije.

Uz prikazivanje dokumentarnog filma, kojim se obilježio Međunarodni dan migranata 22, organizirano je i online druženje sa producenticom i tinejdžerom iz filma Els Van Driel i Sajid Khan Nasiri.

Atmosfera iz Cinestara Tuzla je bila vrlo emotivna, budući da se radilo o vrlo „snažnom“ prikazu svakodnevnih situacija kojima su maloljetnici bez pratnje izloženi na svome putu kroz Europu. Pozivu su se odazvali predstavnici institucija i ustanova Grada Tuzle, predstavnici međunarodnih i lokalnih organizacija, studenti i studentice Univerziteta u Tuzli kao i građani/ke Tuzle.