Studenti ERF-a posjetili Slušni centar “Plus”

U OKVIRU laboratorijskih vježbi iz nastavnog predmeta Audiološka protetika i asistivna tehnologija, studenti IV godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjek Logopedija i
audiologija, pod rukovodstvom Sanele Čajlaković Kurtalić, MA, višeg asistenta,  posjetili su Slušni centar “Plus”. Tom prilikom studenti su upoznati sa vrstom individualnih slušnih aparata, određivanjem slušnih aparata na osnovu slušnog polja, kao i preskripcijom, održavanjem i servisiranjem slušnih aparata. Na ovaj način omogućena je razmjena mišljenja i iskustva iz oblasti audiološke protetike, te osiguran kvalitetniji pristup za usvajanje praktičnih znanja studenata.