Studijska posjeta Sarajevo

Dana, 29.11.2022.godine studenti četvrte godine Edukacijsko-rehabilitacijskog
fakulteta, odsjeka Logopedija i audiologija i Poremećaji u ponašanju, boravili su na studijskoj posjeti u Sarajevu. Tom prilikom su posjetili dvije institucije: JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”  i JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece. Studenti su imali priliku upoznati se sa
načinom i organizacijom rada ustanova. Predmet interesovanja studenata u okviru studijske posjete bili su: nastavni proces u osnovnoj školi, organizacija rada u logopedskim kabinetima, organizacija rada u predškolskom i internatskom odjelu. Od nastavnog osoblja sa Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta sa studentima su išle prof.dr.sci. Amela Ibrahimagić i doc.dr.sci.Adela Čokić.