Studenti IV godine ERF-a održali edukativne radionice u KŠC “Sveti Franjo”

Povodom Dana dječijih prava i Dana osoba sa invaliditetom, tokom mjeseca decembra, grupa studenata IV godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjek Specijalna edukacija i rehabilitacija, pod mentorstvom prof. dr. sci. Amele Teskeredžić i MA. Hurme Begić Jahić, više asistentice., održali su radionice za učenike završnih razreda Katoličkog školskog centara “Sv. Franjo” u Tuzli.
Radionice su prije svega imale za cilj osvijestiti i senzibilizirati mlade ljude o prisustvu i problemima djece i osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici, te informisati i upoznati buduće studente sa zanimanjem i mogućnostima studiranja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerzitet u Tuzli.
Nakon kratke prezentacije o fakultetu, radionice su bile fokusirane na arhitektonske barijere u zatvorenom i otvorenom prostoru, te Bonton u komunikaciji sa osobama oštećena vida.
Menadžment i zaposlenici ove škole su pokazali spremnost i otvorenost za saradnju sa našim fakultetom, na čemu im se ovom prilikom i zahvaljujemo.