Studijska posjeta i Stručno-naučna konferencija u Zenici

Dana, 16. i 17. decembra 2019. godine realizovana je studijska posjeta studenata četvrte godine odsjeka Logopedija i audiologija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli. Studenti su tokom dvodnevne posjete imali priliku upoznati se sa radom Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK u okviru koje su boravili u  Dnevnom centaru Žepče/Maglaj i Odjeljenju  za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju Zenica. Također je upriličena posjeta Udruženju “Svijet u slikama” Zenica gdje su studenti imali priliku praktično raditi sa korisnicima. U okviru dana posebnih radosti 16. decembra studenti su imali priliku prisustvovati  izvođenju predstave Cabaret club-a u saradnji s Centrom za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Zenica čiji su glavni akteri bili korisnici Centra.

17. decembra je održana Druga stručno-naučna konferencija u Zenici pod nazivom “Unapređenje kvlaitete života djece i mladih sa posebnim potrebama” na kojoj je kao pozvani predavač uzela učešće prof.dr.sci. Amela Ibrahimagić. Aktivno učešće na konferenciji su imale i saradnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta MA Hurma Begić Jahić, viši asistent i MA Adela Jahić, viši asistent, kao i studenti četvrte godine Logopedije i audiologije.