Svečana promocija diplomanata

Obavještavaju se studenti da će svečana promocija diplomanata biti u Univerzitetskoj dvorani prema sljedećem rasporedu:

I TERMIN
 
VRIJEME POČETKA 10,00 SATI
1. Fakultet za tjelesni odgoj i sport
 2. Fakultet elektrotehnike
3. Prirodno – matematički fakultet
4. Filozofski fakultet
5. Farmaceutski fakultet 
6. Pravni fakultet
7. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
 
II TERMIN
 
VRIJEME POČETKA 12,00 SATI
1. Medicinski fakultet
2. Mašinski fakultet
3. Ekonomski fakultet
4. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
5. Tehnološki fakultet
6. Akademija dramskih umjetnosti