VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija, generacije upisane od akademske 2011/12. godine zaključno sa akademskom 2015/16. godinom da im prestaje status studenta krajem akademske 2020/21. godine. 

Zahtjev za nastavak studija mogu podnijeti do početka akademske 2021/22. godine, odnosno do 22.10.2021. godine.

Odluku o visini dodatne participacije će donijeti Upravni odbor Univerziteta, uz prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona.

Odluka o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija  može se pronaći O V D J E