Potpisan memorandum o saradnji u cilju rješavanja problema maloljetničke delinkvencije

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, 05.10.2021. potpisan je Memorandum o saradnji na projektu „Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva” sa predstavnicima Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, JZU Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, Udruženja građana ”VIVE ŽENE” Tuzla i JU Centar za socijalni rad Lukavac.
Ispred Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta sastanku su prisustvovali Dr.sc.Zamir Mrkonjić, red.prof., dekan fakultetai Dr.sc. Lejla Kuralić-Ćišić, van.prof, član projektnog tima.
Ovim je potvrđena dugogodišnja saradnja u oblasti psihosocijalne djelatnosti i nastavljen rad na sveobuhvatnoj prevenciji koja podrazumijeva ne samo rad sa mladim ljudima nego i sa porodicom, institucijom i školom. Bitna determinanta ovog dokumenta jeste udruženo djelovanje na rješavanju problema maloljetničke delinkvencije i data je kruna na dugogodišnju saradnju interresornog tima u oblasti prevencije maloljetičkog prijestupništva a kroz program je urađen i i mali pilot projekat u Centru za socijalni rad Lukavac gdje je novcem koji je prikupila ova interresorna grupa formirano savjetovalište za djecu i roditelje a u cilju sprječavanja maloljetničke delinkvencije”. Projekat se realizira u skladu sa Programom prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu za period ’20-’23. godine.