VAŽNO – Prijava ispita

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA SU U OBAVEZI ZA PRISTUP SVIM ISPITIMA PRIJAVITI SE PREDSTAVNIKU STUDENATA U PERIODU OD 22.01.2021. ZAKLJUČNO SA 27.01.2021. GODINE.