„Vrisak za one bez glasa“

U okviru „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ građanke Tuzlanskog kantona, nevladine organizacije i obrazovne institucije 26.11.2019. godine od 12:00 do 12:30 na Trgu Slobode u Tuzli održale društveni performans pod nazivom „Vrisak za one bez glasa“.

Od septembra do danas u BiH su ubijene 4 zene od strane trenutnih ili bivših partnera. Prema nalazima istraživanja o rasprostranjenosti nasilja u BiH više od polovine žena iz uzorka (47,2% u BiH, 47,2% u FBiH i 47,3% u RS-u) doživjelo je bar neki oblik nasilja nakon što je navršilo 15 godina.  U Tuzlanskom kantonu u prvih 6 mjeseci 2019. godine bilo je 178 prijava nasilja u porodici. Istraživanja pokazuju da se  tek  svaka 4 žena odluči da prijavi nasilje, tako da je pravi broj žrtava nasilja nad ženama puno veći.

Žene sa invaliditetom su u još težem položaju. Neosnažene, izolovane i ovisne o tuđoj pomoći veoma su često izložene svakodnevnom nasilju koje se ne evidentira i koje se ne vidi i ne čuje.

Studentice, studenti, nastavnice i saradnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli zajedno sa građankama i građanima Tuzlanskog kantona, zauzeli su mjesta i brojeve svih znanih i neznanih žena žrtava rodno zasnovanog nasilja, te zajedničkim vriskom dali glas i svjedočenje njihovoj patnji i borbi za život. 

https://www.facebook.com/udruzenjeamicaeduca/videos/468802633742973/

 

“Scream for those without voice”